ലോകത്തിലെ മലയാളമക്കളെ, ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മകളിലേക്ക്‌ നമുക്ക്‌ ഒരു യാത്ര പോകാം.നമ്മുടെ തനിമ തേടി നമ്മുക്ക്‌ പിന്നിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം....

Tuesday, October 10, 2006

കലം, അടിചൂറ്റ, ഒറോട്ട്തട്ട്.

കലം ഒറോട്ട്` തട്ട്` അടിച്ചൂറ്റ.
ചോറ്‌, കറി, എന്നിവ പാചകം ചെയ്യാന്‍ കലം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കലം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്` കുശവ വിഭാഗക്കാരാണ്`. കളിമണ്ണ്` ഉപയോഗിച്ചാണ്` കലം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്`. ഒറോട്ട്തട്ടും ഇവര്‍ തന്നെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.അടിചൂറ്റ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ മരമാണ്` ഉപയോഗിക്കുന്നത്`.അടിചൂറ്റ പാത്രത്തില്‍ നിന്ന്` വെള്ളം ഊറ്റാനും ഒറോട്ട്തട്ട് പാത്രം അടച്ചു വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home