ലോകത്തിലെ മലയാളമക്കളെ, ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മകളിലേക്ക്‌ നമുക്ക്‌ ഒരു യാത്ര പോകാം.നമ്മുടെ തനിമ തേടി നമ്മുക്ക്‌ പിന്നിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം....

Tuesday, October 10, 2006

ഉരലും ഉലക്കയും.


അരി നെല്ല്` മഞ്ഞള്‍ കൊത്തമാല്ലി മറ്റ്` ധാന്യവസ്തുക്കള്‍ എന്നിവ പൊടിക്കുവാനാണ്` ഉരലും ഉലക്കയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്`. കുതിര്‍ത്തതോ, നനച്ചതോ ആയ വസ്തുക്കല്‍ ഉരലിനകത്ത്` ഇട്ട ശേഷം ഉലക്കയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം കൊണ്ട്` പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home