ലോകത്തിലെ മലയാളമക്കളെ, ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മകളിലേക്ക്‌ നമുക്ക്‌ ഒരു യാത്ര പോകാം.നമ്മുടെ തനിമ തേടി നമ്മുക്ക്‌ പിന്നിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം....

Tuesday, August 29, 2006

കഥകളി
കേരളത്തിന്റെ തനതു കലാരൂപമാണ്` കഥകളി.മഹാകവി വള്ളത്തോള്‍ , കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്‍ തുടങിയ പ്രഗല്‍ഭ വ്യക്തികളുടെ പ്രയത്ന ഫലമായാണ്` ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയില്‍ കഥകളി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതു`.2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

നമ്മുടെ സ്വന്തം കഥകളി................

3:14 AM

 
Anonymous ചക്രവര്‍ത്തി said...

നമ്മുടെ സ്വന്തം കഥകളി................

3:17 AM

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home