ലോകത്തിലെ മലയാളമക്കളെ, ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മകളിലേക്ക്‌ നമുക്ക്‌ ഒരു യാത്ര പോകാം.നമ്മുടെ തനിമ തേടി നമ്മുക്ക്‌ പിന്നിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം....

Tuesday, September 26, 2006


അമ്മിക്കല്ല്

തനതു കേരള കറികള്‍ക്കും മറ്റും അരയ്കുവാനും പൊടിയ്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കരിങ്കല്ലില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച അമ്മിക്കല്ലുകള്‍ കേരളത്തിലെ അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്‌. കറികളുടെ തനതു രുചിയാണു ഇതു മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌